Category Archives: ตําแหน่งที่เปิดรับ

ผู้แทนขาย (ภาคอีสาน) แผนกทารกแรกเกิด

ลักษณะงาน งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด และประจำเขตพื้นที่ ภาคอีสาน วางแผนและกำหนดทิศทางในการขายภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทราบถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ สร้างตลาดใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ ให้การบริการหลังการขาย และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 23 – 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์/เครื่องมือแพทย์/เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีบุคคลิกภาพดี และมีความอดทนสูง มีความซื่อสัตย์ รักในงานขาย และงานบริการ มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การพบปะผู้คน มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับขี่ ยินดีรับเด็กจบใหม่หรือไม่มีประสบการณ์** ค่าออกงานต่างจังหวัด ออกงานต่างจังหวัด สามารถพักโรงแรมในเครือ Hop Inn ได้ ค่าน้ำมัน ค่าเสือมรถยนต์ เมื่อทำงานครบรอบ 1 ปี จะได้รับค่าประกันรถยนต์ ค่าคอมมิชชัน […]

ผู้แทนขาย (ใต้ตอนบน) แผนกกล้องส่องตรวจ

ลักษณะงาน งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด และประจำเขตพื้นที่ ภาคใต้ตอนบน เขตพื้นที่การดูแล: จังหวัดชุมพร, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, ราชบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, กระบี่ วางแผนและกำหนดทิศทางในการขายภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทราบถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ สร้างตลาดใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ ให้การบริการหลังการขาย และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 23 – 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์/เครื่องมือแพทย์/เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีบุคคลิกภาพดี และมีความอดทนสูง มีความซื่อสัตย์ รักในงานขาย และงานบริการ มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การพบปะผู้คน มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับขี่ ยินดีรับเด็กจบใหม่หรือไม่มีประสบการณ์** ค่าออกงานต่างจังหวัด ออกงานต่างจังหวัด สามารถพักโรงแรมในเครือ […]

ผู้แทนขาย (ตะวันออก) แผนกกล้องส่องตรวจ

ลักษณะงาน งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด และประจำเขตพื้นที่ ภาคตะวันออก เขตพื้นที่การดูแล: จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ตราด, ระยอง, สระแก้ว, เพชรบูรณ์, ลพบุรี, สระบุรี วางแผนและกำหนดทิศทางในการขายภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทราบถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ สร้างตลาดใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ ให้การบริการหลังการขาย และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 23 – 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์/เครื่องมือแพทย์/เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีบุคคลิกภาพดี และมีความอดทนสูง มีความซื่อสัตย์ รักในงานขาย และงานบริการ มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การพบปะผู้คน มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับขี่ ยินดีรับเด็กจบใหม่หรือไม่มีประสบการณ์** ค่าออกงานต่างจังหวัด ออกงานต่างจังหวัด สามารถพักโรงแรมในเครือ […]