Author Archives: sei

ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้ป่วยทารกแรกเกิด

ลักษณะงาน งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท เอสอีไอ เมด […]

ออกหน่วยแพทย์สนับสนุนนำอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

ในวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุ […]

กิจกรรมคัดกรองะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงในกลุ่มผู้ป่ายที่มีความเสี่ยง

ในวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ร่วมกับทีมแพทย์ ของโรง […]

กิจกรรมร่วมออกหน่วยแพทย์ ณ โรงพยาบาลธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ในวันที่ 11-14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้มีการร่วมออกหน่วยแพ […]