ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์

ลักษณะงาน งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด

รายละเอียดงาน

 • ตรวจเช็คและ PM ครุภัณฑ์ ภายในการจำหน่ายขององค์กร
 • ซ่อมและสอนการใช้งานเครื่องมือเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า
 • ขนส่งเครื่องมือแพทย์ตามใบงานการจัดส่งสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานกับลูกค้า เพื่อนัดวันเข้าตรวจเช็คครุภัณฑ์
 • ให้คำปรึกษา และวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานซ่อมเบื้องต้นได้ จำดทำรายงานการแจ้งซ่อม
 • ติดตามผลการซ่อม งานบริการหลังการขาย และประสานงานกับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 20 – 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคคลิกภาพดี และมีความอดทนสูง มีความซื่อสัตย์
 • รักในงานขาย และงานบริการ
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การพบปะผู้คน
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับขี่
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่หรือไม่มีประสบการณ์**

สวัสดิการ

 • ค่าเบี้ยงเลี้ยงและค่าที่พัก
 • ออกงานต่างจังหวัด สามารถพักโรงแรมในเครือ Hop Inn ได้
 • OT
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันกลุ่ม AIA
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สนใจติดต่อได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด โทร. 097-254-0544

วิธีการสมัคร
จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@sei.co.th

หรือสมัครโดยตรงที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด
546 อาคารรัชดาวัน ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-5613691-3 โทรสาร 02-5613694

Apply Now