กิจกรรมร่วมออกหน่วยแพทย์ ณ โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง

ในวันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง