กิจกรรมร่วมออกหน่วยแพทย์ ณ โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ในวันที่ 9-11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้มีการร่วมออกหน่วยแพทย์ ณ โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง