กิจกรรมร่วมออกหน่วยแพทย์ ณ โรงพยาบาลธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ในวันที่ 11-14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้มีการร่วมออกหน่วยแพทย์ ณ โรงพยาบาลธาตุพนม จังหวัดนครพนม