หน้าหลัก / เกี่ยวกับบริษัท / ทีมผู้บริหาร

ทีมผู้บริหาร


นายกานต์ ปุญญเจริญสิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ข้อมูลเพิ่มเติม


นางสาววิภารัตน์ เฮี้ยนชาศรี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม


นายพลภัทร มหาปูรานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม


นางสาวณิชากานต์ ชำนาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาความยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม


นางสาวสุชาดา ติวิรัช

ผู้จัดการแผนกบัญชี

ข้อมูลเพิ่มเติม