ติดต่อเรา
คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ที่อยู่

บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 546 อาคารรัชดาวัน ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์ติดต่อ

+66-2-561-3691-3

อีเมล

สอบถามข้อมูลทั่วไป: info@sei.co.th
สอบถามข้อมูลสินค้า: sales@sei.co.th
บริการช่วยเหลือ: support@sei.co.th

    ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทุกประการ และให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ข้างต้น

    แผนที่การเดินทาง