ผลประกอบการรายไตรมาส

ผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Results) ปี 2566

ไตรมาส ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 4/2566 ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 3/2566 ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 2/2566 ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 1/2566 ดาวน์โหลด

ผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Results) ปี 2565

ไตรมาส ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 4/2565 ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 3/2565 ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 2/2565 ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 1/2565 ดาวน์โหลด

ผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Results) ปี 2564

ไตรมาส ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 4/2564 ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 3/2564 ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 1/2564 ดาวน์โหลด

ผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Results) ปี 2563

ไตรมาส ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 4/2563 ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 3/2563 ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 2/2563 ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 1/2563 ดาวน์โหลด