หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม

ผลการดำเนินงานด้านสังคมและเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สังคมและ เศรษฐกิจ จึงมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ช่วยเหลือและพัฒนาต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ เศรษฐกิจ สำหรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมจิตอาสาร่วมออกหน่วยแพทย์ ช่วยเหลือการรักษาและคัดกรองผู้ป่วยตามจังหวัดต่าง ๆ

ออกหน่วยแพทย์สนับสนุนนำอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

ในวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในทุกปีที่ผ่ [...]

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมคัดกรองะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงในกลุ่มผู้ป่ายที่มีความเสี่ยง

ในวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ร่วมกับทีมแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพย [...]

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมร่วมออกหน่วยแพทย์ ณ โรงพยาบาลธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ในวันที่ 11-14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้มีการร่วมออกหน่วยแพทย์ ณ โรงพยาบาลธาตุพนม จังหวัดนครพนม

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมร่วมออกหน่วยแพทย์ ณ โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ในวันที่ 9-11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้มีการร่วมออกหน่วยแพทย์ ณ โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมร่วมออกหน่วยแพทย์ ณ โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง

ในวันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมร่วมออกหน่วยแพทย์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

ในวันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้มีการร่วมออกหน่วยแพทย์ กับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบ [...]

อ่านเพิ่มเติม