หน้าหลัก / สินค้าทั้งหมด / กลุ่มสินค้าด้านความงาม

กลุ่มสินค้าด้านความงาม

กลุ่มสินค้าด้านความงาม (Aesthetic) เป็นกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับเสริมความงามทางร่างกาย อาทิ บอลลูนลดน้ำหนัก ผิวหนังเทียม (Skin Dermal Regeneration Template) เป็นตัน

  • เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์
  • บอลลูนลดน้ำหนัก
  • ผิวหนังเทียม