หน้าหลัก / สินค้าทั้งหมด / กลุ่มสินค้าอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

กลุ่มสินค้าอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เป็นกลุ่มเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ วัดอนุภาค เก็บรักษาตัวอย่าง และบ่มเพาะเชื้อเพื่อการทำวิจัย อาทิ เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ (Freeze dryer) ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) ตู้ดวบคุมอุณหภูมิ ความชื้นแสง (Climate Chamber) เป็นตัน

  • เครื่องทำแห้งเยือกแข็งระบบสุญญากาศ
  • ตู้อบลมร้อน
  • ตู้บ่มเพาะเชื้อ
  • ตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ
  • ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสง
  • ตู้ปลอดเชื้อ
  • ตู้ปลอดเชื้อลามินาร์
  • ตู้ดักไอสาร
  • เครื่องวัดขนาดอนุภาคของเหลว