หน้าหลัก / สินค้าทั้งหมด / กลุ่มสินค้าด้านกล้องส่องตรวจ

กลุ่มสินค้าด้านกล้องส่องตรวจ

เป็นกลุ่มเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในห้องส่องกล้องสำหรับการตรวจทางเดินอาหารทางเดินหายใจและโสตศอนาสิกที่ใช้ทคโนโลยีการควบคุมแสง และประมวลภาพที่พัฒนาขึ้นสำหรับสาขาทางการแพทย์ใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจภายในที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการจัดหาโซลูชั่นทั้งหมดสำหรับการรักษาขั้นพื้นฐานและการรักษาขั้นสูงเพื่อใช้สำหรับวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วย อาทิ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร (Gastroscope) กล้องส่องตรวจหลอดลม (Bronchoscope) กล้องส่องตรวจลำส้เล็กส่วนต้น (Duodenoscopes) และกล้องส่องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope) เป็นต้น

 • เครื่องประมวลผลวีดิทัศน์ / แหล่งกำเนิดแสง
 • กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร
 • กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น
 • กล้องส่องลำไส้ใหญ่
 • ส่องตรวจลำไส้ระบบอัลตร้าซาวด์
 • กล้องส่องสำหรับโสตศอนาสิก
 • กล้องส่องตรวจหลอดลม
 • เครื่องจี้ไฟฟ้าสำหรับการผ่าตัด
 • ชุดเครื่องล้างกล้องส่องตรวจอัตโนมัติ
 • ชุดจอแสดงผล เกรดทางการแพทย์
 • บอลลูนลดน้ำหนัก
 • ตู้แขวนกล้องส่องตรวจ
 • ระบบการจัดการฐานข้อมูลรูปภาพ
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริม